Belediye İçme Suyu Arıtma Tesisleri Ozon Sistemi

İl ve ilçe belediyelerinin içme suyu arıtma tesislerinde; günümüzde, yüksek klor ile sudaki dezenfeksiyon sağlanırken, suyun özelliklerine göre filtreleme ve kimyasal işlemlere tabi tutuluyor. Kimyasal ve mikrobiyolojik olarak temizlenen su, ishale hattında korumak için, bir miktar klorlanarak musluklarımıza teslim ediliyor. Belediyeler ise, musluklarda en az 0,10 mg/l klor bulundurmayı hedeflerler.

İSKİ’nin önderliğinde, 2000’li yılların başından bu yana, ön klorlama yerine, ön ozonlama yapılmaya başlandı. En önemli faydası doğadan toplanarak gelen suyun, yüksek klorlama nedeniyle, organik maddelerin oksidasyonu neticesinde trihalometan oluşumunu engellemesi. Yüksek dozajda ön klorlama yerine ön ozonlama yapılarak, hem trihalometan oluşumu engelleniyor, hem de ozonun yüksek gücüyle, çok daha etkin mikrobiyolojik dezenfeksiyon sağlanıyor. Eğer demir&mangan değerleri de yüksek ise; suda çözünmüş ozon miktarı artırılarak, demir&mangan oksidasyonu sağlanıyor. Sonrasında kum/cam filtre sistemleri ile kalan tortu ve bulanıklık da alınarak, ishale hattına yeteri kadar klor ile musluklarımıza güvenle teslim edebiliriz.

Ozon Sistemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar;

  1. Ozon Jeneratörü kapasitesinin iyi belirlenmesi.
  2. Okside edilmesi istenen parametrelerin iyi belirlenip, testlerinin yapılması.
  3. Temas süresinin doğru ayarlanması.
  4. Ozon jeneratörünün yedekli tedarik edilmesi

Özellikle ilçe belediyelerinde, düşük debilerde, son derece uygun maliyetlerle, çok düşük işletme maliyeti ile, fayda sağlayabiliriz.

Aşağıdaki videoda İSKİ’nin ozonlu olan arıtma sistemini görebilirsiniz.